Cách dùng: N・V(ます)+ がち・気味

Chi tiết bài viết

Cách dùng: N・V(ます)+ がち・気味

04/05/2020
Về cơ bản thì hai mẫu ngữ pháp này có cách dùng giống nhau: có cảm giác, có trạng thái, có khuynh hướng,có vẻ như… Và nó được biểu hiện ra bên ngoài.
Ví dụ tình huống đưa ra:
Aさん:どうしたの?気分悪そうけど
Bさん:
            a・うん〜昨日からちょっと風邪がちなんだ.
           b・うん〜昨日からちょっと風邪が気味なんだ.
Theo bạn thì đáp a hay b thì phù hợp, chúng ta cùng đi tìm hiểu bản chất của hai mẫu ngữ pháp này trước nhé.
Đối với がち:Nó thường thể hiện những trạng thái có khuynh hướng thường ngày lặp đi lăp lại, sự việc dễ xảy ra. Có khuynh hướng những điều không tốt xảy ra
Ví dụ:
飲酒運転、事故が起こりがちだ
私は子ども頃、風邪がちだった。
誰でも自分の意見が一番正しいと思いがちだ
Đối với 気味: Biểu thị cảm giác, có triệu chứng, nó được thể hiện cảm giác hơi hơi, ít khi xảy ra. Thường là đột nhiên xuất hiện với tần suất ít.
昨日から、ちょっと風邪が気味で、頭が痛いです。
試験に近いのに勉強があまり進まないので、娘はちょっと忘れ気味だ
Và dưới đây là một số ví dụ
人を電話したことは覚えていても、されたことはあせがちだと思う (褪せる:Phai nhạt)
Tôi nghĩ khi gọi cho mọi người, dù có nhớ thì sau khi xong sẽ có xu hướng phai nhạt dần.
働き過ぎか。最近ちょっと疲れ気味で、運転中でも寝てしまう。Làm việc quá sức thì phải. Gần đây có vẻ như mệ, ngay cả đang lái xe cũng ngủ gật
宴会続きで毎晩遅く食べたり、飲んだりしているので、最近少し太り気味そうだ。Liên tiếp tiệc tùng, đêm nào cũng ăn với uống muộn, gần đây có xu hướng tăng cân chút
子供とき、遅く起きがちだったので、授業時間が間に合わなかったばかりだ。 Hồi còn nhỉ, thường dậy muộn nên toàn không kịp giờ học
0869613029
Liên hệ qua Zalo
Messager
popup

Số lượng:

Tổng tiền: